Lämna in knivar och yxor för grundslipning

 

Om du av olika skäl inte vill slipa dina skärredskap själv eller behöver grundslipa dem, bör du ta hjälp av ett sliperi som utför tjänsten åt dig. Många heminredningsbutiker som också säljer köksredskap tillhandahåller denna typ av service, som först och främst gäller knivar och saxar. Ibland kan man välja att hämta ut redskapen på plats, och i andra fall kan man få de hemskickade direkt med rekommenderat brev. Detta brukar ta några dagar, upp till en vecka och är du redan kundmedlem, brukar det bli billigare.

Att lämna in yxor på slipning betyder vanligtvis att du får gå direkt till ett sliperiav något slag, om stället du köpte verktyget på inte utför slipningar. Sliperier är företag som brukar slipa allehanda verktyg åt andra företag, som restauranger och trädgårdsfirmor och de slipar även knivar av alla dess slag. Att få sina yxor eller knivar slipade, skiljer vanligtvis inte så mycket i pris utan brukar kosta från 50-60 kr per kniv och yxa från 70-80 kr upp till 200 kr men det beror också på hur mycket som ska göras på redskapet. Priserna i olika sliperier varierar naturligtvis, men så stor skillnad är det inte.

En fördel när man lämnar in den på ett sliperi, är att det garanterat blir korrekt utfört.