Olyckor med yxa

En yxa kan man ha stor nytta av. Den kan komma till användning när man hugger träd, eller när man hugger ved. Den kan också användas när man måste röja upp en väg eller liknande efter till exempel en storm. Vid arbete med en yxa är det dock en hel del man bör tänka på. För det första måste man se till att man har bra kläder på sig. De får gärna vara skyddande. När man ska ha använda yxan är det också bra om man ser till att ha bra grepp om den så man inte slinter eller liknande eftersom att det ökar risken för olyckor. Men vilken sorts skador kan man få när man arbetar med yxor och kan man förhindra dem?

Vilka skador kan uppstå?

En yxa kan skapa stora skador, det kan man inte komma ifrån. När man använder en yxa bör man se till att inga barn, vuxna eller djur är i den omedelbara närheten. De kan råka träffas av yxan, flygande träbitar eller något annat. När man arbetar med yxan är det en fördel om det vedträ man hugger står upp. Om träbiten ligger ner är risken mycket stor att man råkar slinta med yxan och hugger sig i benet som följd. Om man slinter kan träbiten också flyga upp och träffa en i ansiktet, och då kan tänder och ögon löpa risk att skadas. Om man inte är van att hugga ved kan man också råka ut för olika sträckningar i muskulaturen, och man kan också få värk på olika ställen i kroppen. Det gäller alltså att vara lite försiktig när man använder en yxa så man undviker skador.

Vad gör man när något hänt?

Om man råkar ut för en skada när man använder en yxa kan det vara bra att veta hur man ska agera i situationen. Om man hamnar i en situation då man råkat hugga en yxa i benet är det ofta bra att låta yxan sitta kvar då den stoppar blodflödet. Man bör också placera tryck runt såret och ringa ambulans så snart som möjligt, alternativ ta sig till närmaste akutmottagning beroende på hur allvarligt skadad man är. Om ett flygande vedträ eller liknande råka träffa ansiktet och man förlorar en tand eller får någon annan skada i munnen är det bra att besöka sin närmaste tandreglering så att de kan ta en titt på munnen. Denna typ av skador läker ofta snabbt och rätt om de får rätt behandling från början.