Olika typer av yxor

Yxan är ett mångsidigt verktyg, som har många användningsområden. Lika många användningsområden som det finns, finns det också en yxa som är specialkonstruerad för just det specifika syftet. Man bör därför överväga vad man ska göra först, och välja yxa därefter.

De två vanligaste typerna av yxor är huggyxa och handyxa. Huggyxan används, som namnet antyder, för att hugga saker, vanligtvis träd, eller för att klyva ved på en kubbe. För att ge kraft åt huggen har yxan ett tungt huvud, som är kilformat för att hugget ska ta djupare. Skaftet är S-format, och tänkt att hållas med två händer, vilket behövs för att man ska kunna svinga den tunga yxan med kraft. Om man istället ska klyva mindre vedträn eller utföra mer precist arbete med en yxa passar en handyxa bättre. Den kan sägas vara en mindre version av huggyxan, tänkt att användas med bara en hand.

En annan mindre typ av yxa är snickaryxan, som är tänkt att användas för finare träarbeten. Den har ett rakt skaft och en urholkning i huvudet, vilket gör att man kan greppa yxan var som helst, även direkt bakom eggen, och på så sätt få stor kontroll över hugget.

Det finns också en typ av yxa som har utformats särskilt för att klyva ved och större timmerstockar. Den kallas passande nog för en klyvyxa, och har ett större och tyngre huvud än en huggyxa, som är helt kilformat. Det finns också olika varianter av klyvyxan, som släggyxan. Skillnaden mellan de två är att nacken på släggyxan har hårdhärdats för att tåla slag mot hårda ytor, så att yxan kan användas för att slå i kilar.

Ytterligare en variant av yxa är bilan. Den har ett annorlunda utseende jämfört med de flesta andra yxor, då den har en mycket längre egglinje. Tack vare den långa eggen kan bilan till exempel hugga ner ett träd med ett jämnare resultat. Eggen kan vara både rundad och rak.

Oavsett vilken av dessa yxor man använder, har de det gemensamt att de är verktyg avsedda att användas vid arbete. Man kommer därför sannolikt att vara svettig vid det laget då man är färdig med yxan, och behöva en lång, varm dusch både för att bli ren och för att låta musklerna slappna av. När man tar långa duschar byggs det dock upp mycket fukt och imma i badrummet, och lika viktigt som det är att se till att ha en välslipad yxa är det därför att se till att man har en bra badrumsfläkt, som Intellivent Fresh badrumsfläkt från Buildor.se. Då kan man utföra alla moment av sitt arbete utan att oroa sig för att ens verktyg eller hjälpmedel kommer att svika en.