Ceremoniella knivar

Det finns många vackra ceremoniella knivar eller svärd från en mängd olika kulturer att upptäcka och samla på. De är oftast estetiskt utformade och har ett symboliskt värde. De är alltså inte i första hand avsedda att brukas som vapen, men sådana knivar och svärd förekommer också.

Kirpan

Vi har till exempel sikhernas kirpan. Det är en dolk eller ett litet svärd som en troende och aktivt utövande sikh alltid skall bära intill kroppen. Sikhismen har sitt ursprung och största utbredning i Punjab i norra Indien och Pakistan. Det var den tionde och sista gurun, Guru Gobind Singh, som stadfäste att en sikh, som tecken på sin religionstillhörighet, alltid skulle bära fem saker, varav kirpan var en. Kniven är en symbol för att en sikh alltid ska vara beredd att försvara de behövande, de förtryckta samt att försvara rättvisan och yttrandefriheten. Kirpan ska vara tillverkad av stål eller järn. Att en kniv ingår som en del av den religiösa utstyrseln har lett till problem för en del länders lagstiftning. Man har knivförbud på offentliga platser och samtidigt religionsfrihet. Kanada, till exempel, har ett undantag i knivlagen för sikherna och de tillåts till och med att ha med sig kirpan på flyget om den inte är längre än sex centimeter. I skolorna i USA tillåts sikhiska elever bära kniven men den måste vara fastklistrad i sin slida och kan således inte dras fram.

Katana

Sedan har vi de japanska samurajernas svärd. Dessa kallas katana och wakizash. Katana är det större svärdet som är 90-120 centimeter långt. Wakizash är det kortare svärdet i det svärdspar som en samuraj alltid bar med sig, tillsammans kallades de daishō. Eftersom stålet till dessa svärd traditionellt framställdes från sand hade vapensmederna problem med orenheter. Detta löste de genom att vika stålämnet dubbelt under smidesprocessen och på så sätt öka renhetsgraden och styrkan hos metallen. De kunde vika stålet upp till 16 gånger under denna process. Dessa svärd var avsedda som vapen och hade alltså inte enbart ceremoniella avsikter. För att ändå inte använda svärden i plötsligt uppblossad affekt skulle de förvaras på ett speciellt sätt. De förvarades på en undanskymd plats i bostaden och alltså inte som är brukligt i dag på finplatsen i vardagsrummet eller bakom VD:s skrivbord som något slags statussymbol. De skulle även förvaras med handtaget åt vänster för att ytterligare försvåra spontant användande då de flesta personer var högerhänta. De fick inte heller förvaras i hallen eller där människor ofta passerade.

Samlandets fascination

Som knivsamlare har du oerhört mycket att upptäcka och lära om knivar från olika kulturer och epoker. Det finns fantastiskt vackra och dyrbara knivar därute att skaffa till din samling. Du kan rikta in dig på en specifik smed eller en viss region. Man kan till exempel samla på sjukvårdens olika knivar och verktyg. Varför inte kolla in distriktstandvarden.se speciella verktyg. Hos tandvården finns det mycket avancerade verktyg, dessutom i miniatyrformat och gjorda av de allra yppersta metallerna. Samlar du dessutom med ett historiskt perspektiv kommer du ha många intressanta fynd framför dig.