Smart slipning av knivar och yxor

Knivar och yxor är bra redskap att använda för olika ändamål. Med tiden kan eggen slitas ut och då kan man behöva slipa den för att redskapet ska kunna användas optimalt igen. Det finns flera metoder som är bra att använda för att slipa yxor och knivar.

Slipning av yxa

En yxa slipas på samma sätt som en vanlig kniv. Dock kan det, beroende på modell på yxan, krävas lite olika slipmetoder och det finns bra tips på slipteknik för yxor som är bra att känna till. Man kan slipa en yxa med vanligt sandpapper, men ett bra alternativ för en effektiv slipning, är en våtslipmaskin. Även en bänkslipmaskin till yxan fungerar utmärkt! Att fräscha till ett föremål som en yxa kan göra att den blir som ny! Att renovera föremål är ett bra sätt att förnya utan att behöva köpa nytt. Detsamma kan

Read More

Ta hand om dina knivar

Att slipa knivar är en hel vetenskap, ändå har folk gjort det sedan urminnes tider och i tusentals år. Var kunskaperna bättre förr kanske? Nåväl, här kan du få lite mer kött på benen om hur du tar hand om dina knivar.

Tidningen Aftonbladet testar knivslipar och där framkommer det att knivsliparna som finns på marknaden inte är så bra som det sägs, och att en av dem dessutom till och med förstör eggen på kniven. Är du riktigt rädd om dina knivar rekommenderas du att istället använda andra metoder.

Förvaring

Förvarar du dina knivar i ett särskilt fack i kökslådan? Det är inte bra. De kommer att skava mot varandra och eggen blir därför slöare. Det bästa är att hänga upp en magnetisk metallremsa på väggen och sätta knivarna där eller att använda ett knivblock. När du pysslar i köket eller fixar med dina knivar kan det

Read More

Överleva i skog och mark

Det blir mer och mer populärt att söka sig till skog och mark för både rekreation, frisk luft och återhämtning. För en del handlar det också om att komma nära naturen på ett sätt som man kanske varken har tid eller möjlighet till annars. Många testar också sina egna gränser inspirerade av diverse överlevnadsprogram på TV. Kan man överleva på egen hand i skog och mark?

Överlevnadsutrustning

Det kan låta lätt att bara ge sig ut i skogen med en yxa och en kniv för att leva av det man kan hitta och bygga en koja av spillved och vindpinade grenar. Riktigt så enkelt är det inte, men nästan. Med verktyg som yxa och kniv kan man faktiskt skaffa sig ved till en brasa och ordna ett enklare vindskydd. Båda verktygen har med fördel använts rent historiskt för att skaffa virke till varierande byggen samt för att

Read More

Yxor och knivar i filmens värld

Frågan är vad skräckfilmsgenren vore utan sina blodiga yxor, galna mördare och vassa knivar? Det finns otaliga karaktärer som antingen ligger på lur innan de attackerar sina offer eller som ger sig ut på vilda mordturnéer där de svingar sina vapen för glatta livet. Oavsett vilken mördare som härjar i dessa fiktiva världar kan man vara säker på att de har ett eller flera favoritvapen som de gärna använder. Karaktärerna ser ofta härjade och slitna ut, med kroppar som ser ut att vara angripna av långdagen artros. Ibland har de till och med svårt att svinga sina tunga yxor, vilket naturligtvis bara ökar spänningsfaktorn. Den som vill läsa mer om artros kan besöka https://www.artros.org för information och behandlingstips.

Hatchet

I den amerikanska skräckfilmen Hatchet från 2006 härjar den tragiske yxmördaren Victor Crawley som spelas av Kane Hodder. Handlingen kretsar kring en grupp turister som vill prova en läskig och hemsökt

Read More

Skärsliparen

De flesta har säkert hört berättelser från förr. Berättelser om det hårda livet på landsbygden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kanske har farmor eller någon äldre släkting berättat gamla minnen om en tid som inte längre finns. Två världskrig, urbanisering och landvinningar inom en hel del områden har sett städerna växa och de gamla bondesamhällena urholkas. Det finns dock en del berättelser som lever kvar än idag. Många av dem är höljda i dunkel och mystik. Tidens tand har kanske lagt till eller dragit ifrån och på så sätt bidragit till tjusningen. Inom folktron finns myter om skogsrået, näcken och vättar. Berättelserna om Skärsliparen är dock inga sagor utan denna karaktär fanns på riktigt.

Ett kringflackande liv

Livet som skärslipare var inte alltid lätt, men det var ett vanligt yrke förr. Oftast levde traktens skärslipare ett kringflackande liv som påminde om en luffares, men skärsliparen sålde sliptjänster. Slipdonet

Read More

Ceremoniella knivar

Det finns många vackra ceremoniella knivar eller svärd från en mängd olika kulturer att upptäcka och samla på. De är oftast estetiskt utformade och har ett symboliskt värde. De är alltså inte i första hand avsedda att brukas som vapen, men sådana knivar och svärd förekommer också.

Kirpan

Vi har till exempel sikhernas kirpan. Det är en dolk eller ett litet svärd som en troende och aktivt utövande sikh alltid skall bära intill kroppen. Sikhismen har sitt ursprung och största utbredning i Punjab i norra Indien och Pakistan. Det var den tionde och sista gurun, Guru Gobind Singh, som stadfäste att en sikh, som tecken på sin religionstillhörighet, alltid skulle bära fem saker, varav kirpan var en. Kniven är en symbol för att en sikh alltid ska vara beredd att försvara de behövande, de förtryckta samt att försvara rättvisan och yttrandefriheten. Kirpan ska vara tillverkad av

Read More