Ceremoniella knivar

Det finns många vackra ceremoniella knivar eller svärd från en mängd olika kulturer att upptäcka och samla på. De är oftast estetiskt utformade och har ett symboliskt värde. De är alltså inte i första hand avsedda att brukas som vapen, men sådana knivar och svärd förekommer också.

Kirpan

Vi har till exempel sikhernas kirpan. Det är en dolk eller ett litet svärd som en troende och aktivt utövande sikh alltid skall bära intill kroppen. Sikhismen har sitt ursprung och största utbredning i Punjab i norra Indien och Pakistan. Det var den tionde och sista gurun, Guru Gobind Singh, som stadfäste att en sikh, som tecken på sin religionstillhörighet, alltid skulle bära fem saker, varav kirpan var en. Kniven är en symbol för att en sikh alltid ska vara beredd att försvara de behövande, de förtryckta samt att försvara rättvisan och yttrandefriheten. Kirpan ska vara tillverkad av

Read More

Stridsyxans historia

Stridsyxan är tillsammans med spjutet och klubban ett av människans absolut äldsta vapen. Det är troligt att de allra första stridsyxorna också användes för att exempelvis hugga ved. Med tiden började man dock utveckla yxor som endast var ämnade för strid. De yxor som man utvecklade blev senare kända som stridsyxor. I Europa så har man gjort fynd av stridsyxor från medeltiden och renässansens arméer. Stridsyxornas design skiljer sig inte särskilt mycket åt från dessa tidsepoker. Man kan däremot göra en tydlig indelning mellan stora och små stridsyxor som man hittat från den tiden, där den mindre yxan ofta bars i bältet av både ryttare och fotsoldater. Dessa yxor var också vanliga vid bondeuppbåd eller vid självförsvar mot stråtrövare. De kunde även användas som kastyxor på något av de europeiska slagfälten.

Fynd från forntiden

Under 2017 genomförde man arkeologiska utgrävningar mellan Lösen och Jämjö

Read More

Olyckor med yxa

En yxa kan man ha stor nytta av. Den kan komma till användning när man hugger träd, eller när man hugger ved. Den kan också användas när man måste röja upp en väg eller liknande efter till exempel en storm. Vid arbete med en yxa är det dock en hel del man bör tänka på. För det första måste man se till att man har bra kläder på sig. De får gärna vara skyddande. När man ska ha använda yxan är det också bra om man ser till att ha bra grepp om den så man inte slinter eller liknande eftersom att det ökar risken för olyckor. Men vilken sorts skador kan man få när man arbetar med yxor och kan man förhindra dem?

Vilka skador kan uppstå?

En yxa kan skapa stora skador, det kan man inte komma ifrån. När man använder

Read More

Olika sliptekniker

Det finns många olika sätt att gå tillväga när det handlar om slipning av olika slag. De allra flesta av dagens produkter får gå igenom en stor process av olika behandlingar och ordentlig bearbetning för att kunna få den form som produkten ska ha. En av dessa behandlingar är att slipa produkten till sin slutgiltiga form. Slipning är till för att få fram en betydligt mer jämn och snygg yta, men kan även användas när man vill ändra en form eller förbereda materialet och ytan för annan behandling, t.ex. målning. Att slipa är något man som privatperson kan göra, men handlar det om större projekt eller material som är svåra att arbeta med kan man kontakta ett företag som arbetar med just detta. Tillsammans kan ni komma överens om en plan för produktionen som är så billig och effektiv som möjligt.

Rundslipning för

Read More

Olika typer av yxor

Yxan är ett mångsidigt verktyg, som har många användningsområden. Lika många användningsområden som det finns, finns det också en yxa som är specialkonstruerad för just det specifika syftet. Man bör därför överväga vad man ska göra först, och välja yxa därefter.

De två vanligaste typerna av yxor är huggyxa och handyxa. Huggyxan används, som namnet antyder, för att hugga saker, vanligtvis träd, eller för att klyva ved på en kubbe. För att ge kraft åt huggen har yxan ett tungt huvud, som är kilformat för att hugget ska ta djupare. Skaftet är S-format, och tänkt att hållas med två händer, vilket behövs för att man ska kunna svinga den tunga yxan med kraft. Om man istället ska klyva mindre vedträn eller utföra mer precist arbete med en yxa passar en handyxa bättre. Den kan sägas vara en mindre version av huggyxan, tänkt att användas med bara en hand.

Read More

Hur tar man hand om sina knivar och yxor?

  De flesta av oss råkar ut för slöa knivar eller yxor då och då, kanske när vi står i köket och ska laga en stor middag eller när vi är utomhus i trädgården för att jobba. Eggen kanske har gått sönder eller verktyget är helt enkelt allmänt slött och behöver slipas. Det som är det viktiga när du jobbar med knivar och yxor, är att redskapet har en vass egg. Om en kniv inte är vass, förstörs den maten som skärs upp. Fibrer går bl.a. sönder på kött och fisk. Dessutom behövs olika knivar till olika mat och råvaror. Skär inte allting med samma kniv och använd olika skärbrädor. Read More

Skillnaden mellan underhåll och riktig slipning

  Underhålla sina redskap brukar man göra efter varje användning eller möjligtvis efter några gånger. Att underhålla eggen på kniven eller yxan är alltså inte detsamma som att slipa redskapet. Man brukar rekommendera att grundslipa sina knivar en till två gånger om året. I restaurangbranschen behövs det göras lite oftare. Det märks om kniven är slö, då är det dags för en omgång. För att slipa kniven finns hemmaslipar för knivar, men många av dem nöter ännu mer på eggen än vad som är bra. I början kan eggen kännas vass men efter några veckor är kniveggen som borta igen. Se därför till att köpa en riktigt bra hemmaslip som inte förstör knivarna för mycket. När en kniv slipas blir eggen

Read More

  Val av brynstål

  Ett brynstål förstör inte eggen utan gör bara att det bibehåller sin skärpa. När resultatet inte blir som det brukar, är antingen stålet slut eller så gör du fel rörelse. Testa då en brantare vinkel för kniven. Ett brynstål eller skärpstål som det också kallas ibland, brukar hålla några år, beroende på hur ofta du använder dem. 2-3 år brukar vara det vanligaste. De kommer i stål, diamant eller keramik eller andra material som ibland anses vara de bästa. Ett exempel är PX88 som dock är dyrare. Se över vilka knivar du har och vilket material de har och välj brynstål efter det. Det stålet som klarar av de flesta knivar är av diamant, så om du bara vill köpa ett enda skärpstål så rekommenderas just det.

Read More

Olika slipmaskiner för hemmabruk

  Om man har vanan inne eller bara känner att man skulle vilja vässa till sina knivar, så kan man skaffa en knivslipare som fixar till eggen på bladen. Ett alternativ är våtstenen som är en enkel och billig metod om du har stålknivar hemma. En annan är den roterade slipstenen. Det finns dock andra, nyare slipmaskiner som man kan använda. Ute i butikerna finns både manuella och elektriska slipmaskiner, från ca 100 kr upp till 1300 kr. Är man osäker på vilken man vill ha, finns det många test och betygsättningar som kan hjälpa dig att avgöra. Slipmaskinerna

Read More

Olika eggar på yxor

  Det finns olika yxor som används till olika sysslor. Yxor med rund egg är starkare än de med rak egg, och de används mest till skogsarbete eller för att ta med sig ut i vildmarken. Den raka eggen passar mer till att tälja med eller till vanligt snickeriarbete. Slipningarna ska vara olika, beroende på användningsområde. Ju spetsigare vinkeln på eggen är, desto mer passar yxan till mjuka träslag, medan en trubbigare eller rundad vinkel används om man ska hugga i hårdare träslag eller i frusna träd. Det är viktigt att inte slipa ned eggen på yxan för mycket så den blir för tunn. Då kan stora sprickor uppstå, man kan slinta

Read More