Yxor och knivar i filmens värld

Frågan är vad skräckfilmsgenren vore utan sina blodiga yxor, galna mördare och vassa knivar? Det finns otaliga karaktärer som antingen ligger på lur innan de attackerar sina offer eller som ger sig ut på vilda mordturnéer där de svingar sina vapen för glatta livet. Oavsett vilken mördare som härjar i dessa fiktiva världar kan man vara säker på att de har ett eller flera favoritvapen som de gärna använder. Karaktärerna ser ofta härjade och slitna ut, med kroppar som ser ut att vara angripna av långdagen artros. Ibland har de till och med svårt att svinga sina tunga yxor, vilket naturligtvis bara ökar spänningsfaktorn. Den som vill läsa mer om artros kan besöka https://www.artros.org för information och behandlingstips.

Hatchet

I den amerikanska skräckfilmen Hatchet från 2006 härjar den tragiske yxmördaren Victor Crawley som spelas av Kane Hodder. Handlingen kretsar kring en grupp turister som vill prova en läskig och hemsökt

Read More

Skärsliparen

De flesta har säkert hört berättelser från förr. Berättelser om det hårda livet på landsbygden i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Kanske har farmor eller någon äldre släkting berättat gamla minnen om en tid som inte längre finns. Två världskrig, urbanisering och landvinningar inom en hel del områden har sett städerna växa och de gamla bondesamhällena urholkas. Det finns dock en del berättelser som lever kvar än idag. Många av dem är höljda i dunkel och mystik. Tidens tand har kanske lagt till eller dragit ifrån och på så sätt bidragit till tjusningen. Inom folktron finns myter om skogsrået, näcken och vättar. Berättelserna om Skärsliparen är dock inga sagor utan denna karaktär fanns på riktigt.

Ett kringflackande liv

Livet som skärslipare var inte alltid lätt, men det var ett vanligt yrke förr. Oftast levde traktens skärslipare ett kringflackande liv som påminde om en luffares, men skärsliparen sålde sliptjänster. Slipdonet

Read More

Ceremoniella knivar

Det finns många vackra ceremoniella knivar eller svärd från en mängd olika kulturer att upptäcka och samla på. De är oftast estetiskt utformade och har ett symboliskt värde. De är alltså inte i första hand avsedda att brukas som vapen, men sådana knivar och svärd förekommer också.

Kirpan

Vi har till exempel sikhernas kirpan. Det är en dolk eller ett litet svärd som en troende och aktivt utövande sikh alltid skall bära intill kroppen. Sikhismen har sitt ursprung och största utbredning i Punjab i norra Indien och Pakistan. Det var den tionde och sista gurun, Guru Gobind Singh, som stadfäste att en sikh, som tecken på sin religionstillhörighet, alltid skulle bära fem saker, varav kirpan var en. Kniven är en symbol för att en sikh alltid ska vara beredd att försvara de behövande, de förtryckta samt att försvara rättvisan och yttrandefriheten. Kirpan ska vara tillverkad av

Read More

Stridsyxans historia

Stridsyxan är tillsammans med spjutet och klubban ett av människans absolut äldsta vapen. Det är troligt att de allra första stridsyxorna också användes för att exempelvis hugga ved. Med tiden började man dock utveckla yxor som endast var ämnade för strid. De yxor som man utvecklade blev senare kända som stridsyxor. I Europa så har man gjort fynd av stridsyxor från medeltiden och renässansens arméer. Stridsyxornas design skiljer sig inte särskilt mycket åt från dessa tidsepoker. Man kan däremot göra en tydlig indelning mellan stora och små stridsyxor som man hittat från den tiden, där den mindre yxan ofta bars i bältet av både ryttare och fotsoldater. Dessa yxor var också vanliga vid bondeuppbåd eller vid självförsvar mot stråtrövare. De kunde även användas som kastyxor på något av de europeiska slagfälten.

Fynd från forntiden

Under 2017 genomförde man arkeologiska utgrävningar mellan Lösen och Jämjö

Read More

Olyckor med yxa

En yxa kan man ha stor nytta av. Den kan komma till användning när man hugger träd, eller när man hugger ved. Den kan också användas när man måste röja upp en väg eller liknande efter till exempel en storm. Vid arbete med en yxa är det dock en hel del man bör tänka på. För det första måste man se till att man har bra kläder på sig. De får gärna vara skyddande. När man ska ha använda yxan är det också bra om man ser till att ha bra grepp om den så man inte slinter eller liknande eftersom att det ökar risken för olyckor. Men vilken sorts skador kan man få när man arbetar med yxor och kan man förhindra dem?

Vilka skador kan uppstå?

En yxa kan skapa stora skador, det kan man inte komma ifrån. När man använder

Read More

Olika sliptekniker

Det finns många olika sätt att gå tillväga när det handlar om slipning av olika slag. De allra flesta av dagens produkter får gå igenom en stor process av olika behandlingar och ordentlig bearbetning för att kunna få den form som produkten ska ha. En av dessa behandlingar är att slipa produkten till sin slutgiltiga form. Slipning är till för att få fram en betydligt mer jämn och snygg yta, men kan även användas när man vill ändra en form eller förbereda materialet och ytan för annan behandling, t.ex. målning. Att slipa är något man som privatperson kan göra, men handlar det om större projekt eller material som är svåra att arbeta med kan man kontakta ett företag som arbetar med just detta. Tillsammans kan ni komma överens om en plan för produktionen som är så billig och effektiv som möjligt.

Rundslipning för

Read More

Olika typer av yxor

Yxan är ett mångsidigt verktyg, som har många användningsområden. Lika många användningsområden som det finns, finns det också en yxa som är specialkonstruerad för just det specifika syftet. Man bör därför överväga vad man ska göra först, och välja yxa därefter.

De två vanligaste typerna av yxor är huggyxa och handyxa. Huggyxan används, som namnet antyder, för att hugga saker, vanligtvis träd, eller för att klyva ved på en kubbe. För att ge kraft åt huggen har yxan ett tungt huvud, som är kilformat för att hugget ska ta djupare. Skaftet är S-format, och tänkt att hållas med två händer, vilket behövs för att man ska kunna svinga den tunga yxan med kraft. Om man istället ska klyva mindre vedträn eller utföra mer precist arbete med en yxa passar en handyxa bättre. Den kan sägas vara en mindre version av huggyxan, tänkt att användas med bara en hand.

Read More

Hur tar man hand om sina knivar och yxor?

  De flesta av oss råkar ut för slöa knivar eller yxor då och då, kanske när vi står i köket och ska laga en stor middag eller när vi är utomhus i trädgården för att jobba. Eggen kanske har gått sönder eller verktyget är helt enkelt allmänt slött och behöver slipas. Det som är det viktiga när du jobbar med knivar och yxor, är att redskapet har en vass egg. Om en kniv inte är vass, förstörs den maten som skärs upp. Fibrer går bl.a. sönder på kött och fisk. Dessutom behövs olika knivar till olika mat och råvaror. Skär inte allting med samma kniv och använd olika skärbrädor. Read More

Skillnaden mellan underhåll och riktig slipning

  Underhålla sina redskap brukar man göra efter varje användning eller möjligtvis efter några gånger. Att underhålla eggen på kniven eller yxan är alltså inte detsamma som att slipa redskapet. Man brukar rekommendera att grundslipa sina knivar en till två gånger om året. I restaurangbranschen behövs det göras lite oftare. Det märks om kniven är slö, då är det dags för en omgång. För att slipa kniven finns hemmaslipar för knivar, men många av dem nöter ännu mer på eggen än vad som är bra. I början kan eggen kännas vass men efter några veckor är kniveggen som borta igen. Se därför till att köpa en riktigt bra hemmaslip som inte förstör knivarna för mycket. När en kniv slipas blir eggen

Read More

  Val av brynstål

  Ett brynstål förstör inte eggen utan gör bara att det bibehåller sin skärpa. När resultatet inte blir som det brukar, är antingen stålet slut eller så gör du fel rörelse. Testa då en brantare vinkel för kniven. Ett brynstål eller skärpstål som det också kallas ibland, brukar hålla några år, beroende på hur ofta du använder dem. 2-3 år brukar vara det vanligaste. De kommer i stål, diamant eller keramik eller andra material som ibland anses vara de bästa. Ett exempel är PX88 som dock är dyrare. Se över vilka knivar du har och vilket material de har och välj brynstål efter det. Det stålet som klarar av de flesta knivar är av diamant, så om du bara vill köpa ett enda skärpstål så rekommenderas just det.

Read More