Slipning av yxa

  Eggvinkeln på en yxa ska vara ca 25-30 grader, vilket tål att tänkas på när man ska slipa den. Precis som på knivar ska hela eggen slipas och dessutom lika mycket på båda sidorna. Om eggen har stora skador eller jack, kan man med fördel använda en smärgelskiva, men akta dig för att använda för mycket hetta och behåll den ursprungliga formen på eggen. Om skadorna inte är lika omfattande, kan man också här använda våtsten eller slipsten eller bara ett grovt bryne. Om du använder slipsten, så låt yxan dras fram och tillbaka under slipningen för en jämn egg. Hela slipstenens bredd måste användas, annars förstörs

Read More

Lämna in knivar och yxor för grundslipning

  Om du av olika skäl inte vill slipa dina skärredskap själv eller behöver grundslipa dem, bör du ta hjälp av ett sliperi som utför tjänsten åt dig. Många heminredningsbutiker som också säljer köksredskap tillhandahåller denna typ av service, som först och främst gäller knivar och saxar. Ibland kan man välja att hämta ut redskapen på plats, och i andra fall kan man få de hemskickade direkt med rekommenderat brev. Detta brukar ta några dagar, upp till en vecka och är du redan kundmedlem, brukar det bli billigare. Att lämna in yxor på slipning betyder vanligtvis att du får gå direkt till ett sliperiav något slag, om stället du köpte verktyget på inte utför slipningar. Sliperier är företag som brukar slipa allehanda verktyg åt andra företag, som

Read More