Lämna in knivar och yxor för grundslipning

  Om du av olika skäl inte vill slipa dina skärredskap själv eller behöver grundslipa dem, bör du ta hjälp av ett sliperi som utför tjänsten åt dig. Många heminredningsbutiker som också säljer köksredskap tillhandahåller denna typ av service, som först och främst gäller knivar och saxar. Ibland kan man välja att hämta ut redskapen på plats, och i andra fall kan man få de hemskickade direkt med rekommenderat brev. Detta brukar ta några dagar, upp till en vecka och är du redan kundmedlem, brukar det bli billigare. Att lämna in yxor på slipning betyder vanligtvis att du får gå direkt till ett sliperiav något slag, om stället du köpte verktyget på inte utför slipningar. Sliperier är företag som brukar slipa allehanda verktyg åt andra företag, som

Read More